materiały edukacyjne

Materiały edukacyjne z zakresu dietetyki

Instrukcje obrazkowe nie powinny być skomplikowane, ale ich stworzenie wcale nie jest proste – zwłaszcza, gdy mają dotyczyć wiedzy z zakresu dietetyki, a źródła informacji pełne są mitów.

Praca z zespołem często wymaga szybkich i łatwych sposobów współpracy. Z idei zarządzania czasem i zasobami ludzkimi wypływa dobry nawyk skrótowego prezentowania najważniejszych informacji w formie obrazkowej lub hasłowej. Szczególnie przydatne są one we wspólnej przestrzeni, na podsumowanie szkolenia czy wykładu, a także jako instrukcja do powieszenia nad biurkiem lub we wspólnej kuchni.

Poradnia Twoja Nowa Dieta oferuje wsparcie w przygotowywaniu:

  • ulotek
  • materiałów z zakresu wiedzy dietetycznej
  • krótkich instrukcji obrazkowych i wiarygodnych wykresów

Wspieramy w przygotowaniu i opracowaniu materiałów edukacyjnych, pomocniczych i informacyjnych oraz podsumowującą wiedzę ze szkoleń i warsztatów w zakresie:

  • promocji zdrowia
  • wiedzy dietetycznej
  • zdrowego stylu życia