OFERTA WSPIERAJĄCA PROMOCJĘ

Ulotki i materiały edukacyjne

Praca z zespołem często wymaga szybkich i łatwych sposobów współpracy. Z idei zarządzania czasem i zasobami ludzkimi wypływa dobry nawyk skrótowego prezentowania najważniejszych informacji w formie obrazkowej lub hasłowej. Szczególnie przydatne są one we wspólnej przestrzeni, na podsumowanie szkolenia czy wykładu, a także jako instrukcja do powieszenia nad biurkiem lub we wspólnej kuchni.

Instrukcje obrazkowe nie powinny być skomplikowane, ale ich stworzenie wcale nie jest proste – zwłaszcza, gdy mają dotyczyć wiedzy z zakresu dietetyki, a źródła informacji pełne są mitów.


Nasza Poradnia oferuje wsparcie w przygotowywaniu:

• ulotek
• materiałów z zakresu wiedzy dietetycznej
• krótkich instrukcji obrazkowych
• wiarygodnych wykresów

Wspieramy w przygotowaniu i opracowaniu materiałów edukacyjnych, pomocniczych i informacyjnych oraz podsumowującą wiedzę ze szkoleń i warsztatów w zakresie:
• promocji zdrowia
• wiedzy dietetycznej
• zdrowego stylu życia